Direcţii de activitate

who we are

Centrul de Răspuns la Incidente Cibernetice – CERT-GOV-MD a fost creat în vederea executării prevederilor Hotărîrii Guvernului Nr. 746 din 18.08.2010 „Cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO actualizat”

CERT-GOV-MD este o echipă de experţi în securitate cibernetică, a cărei principală sarcină este să răspundă la incidente ce ţin de securitatea sistemelor informaționale. Centrul asistă beneficiarii sistemelor informaţionale şi de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice în implementarea măsurilor proactive şi reactive în vederea reducerii riscurilor de incidente ale securităţii TI şi acordarea asistenţei în reacţionarea la incidente.

Sarcinile Centrului:

  • Creșterea gradului de conștientizare a autorităților publice și instituțiilor guvernamentale;
  • Îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică în cadrul guvernului;
  • Construirea unor relații strategice pentru a îmbunătăți securitatea cibernetică a infrastructurilor critice naționale și ale altor întreprinderi.

Despre Serviciul de Tehnologia Informatiei si Securitate Cibernetică

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) este o instituție publică subordonată Guvernului Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018), responsabilă de administrarea și întreținerea sistemelor informaționale de stat și infrastructurii, sistemului de telecomunicații a autorităților administrației publice, asigurarea securității cibernetice, gestionarea infrastructurii publice unificate a cheilor publice, precum și implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul public. Echipa de răspuns guvernamentală pentru incidentul de securitate al calculatoarelor, „Centrul de Răspuns la Incidentele Cybersecurity CERT-GOV-MD”este parte componentă a organizației ca departament intern în structura sa organizațională. https://stisc.gov.md/