Conferinţa Internaţională cu genericul “Securitatea Cibernetică în Republica Moldova: Provocări, Tendinţe şi Soluţii”

Acţiunea este organizată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Diviziunea NATO, cu sprijinul informaţional al Centrului de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova şi face parte dintr-o serie de acţiuni dedicate Lunii Securităţii Cibernetice în Europa care are drept scop sensibilizarea asupra ameninţărilor cibernetice.

Evenimentul a întrunit oficiali guvernamentali, experţi şi profesionişti TI din sectorul public şi privat. În cadrul discuţiilor au fost abordate aspecte tehnologice şi legale ale securităţii cibernetice în guvern, precum şi au fost prezentate soluţiile din domeniul securităţii informaţionale, oferite de sectorul privat.

Conferinţa dată a servit drept prilej pentru un schimb de experienţă şi a bunelor practici în ceea ce priveşte sensibilizarea şi informarea societăţii despre pericolele cibernetice, despre politicile şi implicarea guvernului în asigurarea securităţii cibernetice, precum şi nu în ultimul rînd a oferit posibilitatea de a examina soluţiile propuse de sectorul privat şi cel public în vederea consolidării eforturilor în domeniul securităţii cibernetice.

Dl Serghei POPOVICI, în discursul său de salut, a subliniat că asigurarea securităţii în spaţiul cibernetic constituie o preocupare majoră pentru noi toţi, în special este o prioritate la nivel guvernamental, unde se concentrează responsabilitatea elaborării şi implementării de politici coerente în domeniul dat.

Experţii invitaţi din Europa şi NATO au împărtăşit experienţa în domeniul securităţii în spaţiul cibernetic, precum şi au dat dovadă de deschidere pentru cooperare în vederea sporirii securităţii cibernetice a statului, în condiţiile de dezvoltare a infrastructurii informaţionale naţionale şi creşterii numărului de servicii electronice disponibile.

La rîndul său, dl Christian-Marc LIFLANDER consilierul pe politici, Diviziunea Ameninţări Emergente de Securitate NATO a menţionat  că NATO conştientizează pericolul din partea potenţialilor atacatori din spaţiul cibernetic şi întreprinde măsuri complexe pentru a înfrunta ameninţări la securitate, începînd cu armonizarea legislaţiei, instruiri, consolidarea eforturilor internaţionale, precum şi organizarea simulărilor de războaie cibernetice.

„Numai prin colaborare şi cooperare vom putea crea prietenii, parteneriate, care ne vor ajuta sa ajungem la scopul dorit, de a crea un spaţiu cibernetic sigur pentru toţi, să creăm condiţii pentru asigurarea protecţiei de atacuri cibernetice a infrastructurilor  critice ale ţării şi conştientizarea de către populaţie şi întreprinderi a riscurilor spaţiului digital”, a menţionat dna Natalia SPÎNU, şef al Centrului pentru Securitatea Cibernetică.

În aceste două zile de lucrări ale Conferinţei s-a discutat despre domeniile cheie ce implică guvernul, sectorul privat şi parteneriatele existente. Guvernul a oferit un set de soluţii, care necesită a fi adoptate şi implementate prin intermediul organelor executorii, scopul comun fiind stoparea criminalităţii cibernetice.

Pentru a vizualiza reportajul foto al conferinţei click aici

Luna Securităţii Cibernetice în Europa este o iniţiativă a Agenţiei Uniunii Europene pentru Reţea şi Securitate Informaţională desfăşurată tradiţional în mai multe state europene pentru sensibilizarea opiniei publice asupra ameninţărilor cibernetice existente.