Conferința Internațională – ”Rolul Parteneriatului Public-Privat în domeniul securității cibernetice”

Pe data de 15 octombrie curent, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Conferinței Internaționale în domeniul securității cibernetice – ”Rolul Parteneriatului Public-Privat în domeniul securității cibernetice”, organizată de Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale” cu sprijinul și participarea Ambasadei SUA din Moldova.

Acest eveniment este parte a Lunii Securității Cibernetice și are drept scop consolidarea cooperării dintre sectorul public și privat, precum și intensificarea colaborării internaționale pentru o mai bună rezistență a securității informaționale în Republica Moldova în fața pericolelor din spațiul cibernetic.

În cadrul sesiunii de deschidere cuvînt de salut au avut E.S. Dl. James D. Pettit,  Ambasadorul SUA în RM, Dl. Eduard Bănăruc,  Secretar General Adjunct al Guvernului, Dl. Serghei Popovici, Director general, Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale”, Dl.  Viorel Cibotaru, ex-Ministru al Apărării, Dl. Iurie Turcanu, Director executiv, Centrul de Guvernare Electronică, Dl. Pavel ŞINCARIUC, șef Direcție, MTIC.

În alocuțiunea sa de deschidere, dl Eduard Bănăruc, Secretar General Adjunct al Guvernului, a menționat că organizarea unui asemenea eveniment este absolut necesară, având în vedere că spațiul cibernetic reunește deopotrivă infrastructuri cibernetice deținute de sectorul public, precum și de cel privat. ”Pentru a limita riscurile unui incident sau atac cibernetic cu un evident impact asupra securității naționale, prin consecințe economice, sociale și instituționale, Guvernul RM este determinat să întreprindă o serie de pași precum: creșterea nivelului de conștientizare a costurilor și pericolelor pe care le implică neaplicarea masurilor de securitate a informației; crearea și adoptarea unor strategii și politici în domeniul securității cibernetice; dezvoltarea culturii de securitate cibernetică a utilizatorilor sistemelor informatice și de comunicații din cadrul autorităților”.

La rîndul său, Directorul general al Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale”, Serghei Popovici, a remarcat că evenimentul dat este un prilej bun pentru a crea noi parteneriate cu sectorul privat în vederea consolidării eforturilor în aplicarea măsurilor concrete de redresare a situației în domeniul crimelor cibernetice, și anume, prin organizarea instruirilor, participarea la simulări, traininguri și facilitarea schimbului de informații ce ține de incidente și riscuri cibernetice, care ar putea afecta funcționarea sistemelor IT guvernamentale. Ținînd cont de faptul că una din sarcinile de bază a CTS este  implementarea măsurilor proactive şi reactive în vederea reducerii riscurilor de incidente a securităţii IT şi acordarea asistenţei în domeniul crimelor cibernetice, Dl Popovici a remarcat că experiența experților străini va fi una extrem de utilă pentru Întreprindere, care mereu tinde spre aplicarea celor mai bune practici în domeniu. ”Dincolo de beneficiile importante, spațiul virtual s-a dovedit a fi și generator de crime cibernetice. Sunt convins ca în viitorul apropiat ne așteaptă provocări mai complexe, și discuțiile de astăzi vor accentua necesitatea cooperării și coordonării eforturilor între sectorul public si privat”, a subliniat dl Popovici.

Conferința a reunit oficiali guvernamentali de rang înalt, experți în securitatea TI, reprezentanți ai sectorului public și privat. Participanții au avut posibilitatea unică de a învăța din experiența experților locali și internaționali cum ar fi Andrew Hersh , JLT Specialty USA; James Smith,  Charles River Associates; Jeffrey Wells, InnoVacient L.L.C.; Derrick Fishback,  Useucom, și alții.

Prezentările participanților s-au axat asupra situației actuale și măsurilor de contracarare în domeniul crimelor cibernetice; rolului și importanței Parteneriatelor Public-Private în domeniul cibernetic; rolului și responsabilităților instituțiilor publice în combaterea incidentelor și crimelor cibernetice în Republica Moldova; tendințelor generale în domeniul amenințărilor cibernetice; oportunităților de colaborare internațională, raportării incidentelor cibernetice; viziunii instituționale asupra securității cibernetice și politicilor din domeniu, etc.

În cadrul sesiunii de închidere, dna. Natalia  Spînu, șefa Centrului pentru Securitatea Cibernetica CERT-GOV-MD, din cadrul CTS, a remarcat că doar prin colaborare şi cooperare vom putea crea parteneriate, care ne vor ajuta sa ajungem la scopul dorit, de a crea un spaţiu cibernetic sigur pentru toţi, să cream condiţii pentru asigurarea protecţiei de atacuri cibernetice a infrastructurilor  critice ale ţării. ”În final, dar nu în ultimul rând, doresc sa mulțumesc colegilor și partenerilor, datorită cărora organizarea acestui eveniment a fost posibilă, cît și pentru activitatea dvs. și ideile prezentate. Am  mari speranțe că aceasta conferință, va deveni o bună tradiție, care ne va întruni anual, pentru a discuta bunele practici şi a ne informa despre ultimele tendințe din domeniul securității cibernetice.”

Conferința ”Rolul Parteneriatului Public-Privat în domeniul securității cibernetice” este parte a calendarului Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a Informației ENISA al activităților din Luna Securității Cibernetice EU. Circa 28 de state europene vor fi implicate în luna octombrie în campania dedicată promovării securității cibernetice în rândul cetățenilor.