Exercițiu cibernetic pentru persoane cu funcții de decizie din sectorul public și privat

În perioada 28-30 noiembrie,  Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” a organizat în comun cu Iniţiativa Europeană pentru securitatea cibernetică (din Estonia) și cu sprijinul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) şi Ministerul Afacerilor Externe a Estoniei,primul Exercițiu cibernetic pentru persoane cu funcții de decizie din sectorul public și privat.

Pe parcursul a trei zile, experți străini din Estonia, Olanda și Marea Britanie, împreună cu cei peste 40 de participanți din cadrul instituțiilor publice și private au fost implicați activ în vederea dezvoltării şi consolidării capacităţilor de a iniția decizii strategice în domeniul securității cibernetice la nivel național.

Deschiderea oficială a Exercițiului s-a desfăşurat în prezenţa Dnului Roman Cazan, Secretar general adjunct al Guvernului, d-lui Vitalie Tarlev, Viceministru al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor,  precum şi a D-lor Lauri Almann, Director Iniţiativa Europeană pentru securitatea cibernetică,  Raul Toomas, reprezentantul Ambasadei Estoniei în Republica Moldova şi Blaine Tyson, Ofiţer de Securitate din cadrul Ambasadei SUA din Moldova.

Dl  Serghei Popovici, Directorul general al Î. S. „Centrul de telecomunicații speciale” a menționat în discursul său că ”În prezent, complexitatea atacurilor cibernetice evoluează constant, astfel, doar prin cooperare și consolidarea eforturilor comune putem contribui la creșterea nivelului de securitate cît și a capacității de a răspunde acestor noi amenințări, atît asupra securității naționale cît și internaționale”.

Prima zi din cadrul acestui Exerciţiu a început cu o conferință internațională în cadrul căreia speakerii au abordat aspecte fundamentale ale securității cibernetice atât la nivel național cât şi global. În acest sens, D-na Natalia Spînu, Şefa CERT-GOV-MD din cadrul Î.S. “Centrul de telecomunicații speciale”, a prezentat  situația în domeniul securității cibernetice în Republica Moldova și anume managementul strategic, capacitățile operaționale, situația actuală și planurile pe viitor. Dumneaei s-a referit la rolul CERT-GOV-MD în consolidarea eforturilor comune pentru combaterea amenințărilor cibernetice, precum și crearea unei platforme de schimb de informații și comunicare dintre sectorul public și privat în acest domeniu.

În cea de-a doua zi s-a desfășurat Exercițiul propriu-zis. Acesta a prevăzut o serie de simulări realiste de crize informaționale adresate celor patru grupe de participanți. Conform scenariului, grupele primeau prin email sarcini care urmau a fi soluționate prin intermediul unor decizii la nivel de grup sau prin colaborare între grupe. Comunicarea în acest sens este esențială dar şi deficitară pentru reprezentanții din sectorul public şi privat. “Nu este uşor, avem păreri diferite  dar de această dată încercăm să lucrăm în echipă  luând în considerare 4 aspecte cheie: timpul necesar în luarea deciziilor corecte, identificarea instituțiilor responsabile, cooperarea interinstituțională și transparența decizională”, a declarat Natalia Spînu, Şefa CERT-GOV-MD din cadrul Î. S. “Centrul de telecomunicaţii speciale”.

Dl Lauri Almann, Director Iniţiativa Europeană pentru securitatea cibernetică a menționat că în cadrul acestui exercițiu nu au existat răspunsuri “corecte” sau “greşite”, responsabilitatea fiind însă una enormă. Am început cu cele mai simple situații, precum atacuri la sisteme sau blocarea site-urilor, urmate de exemple şi cazuri mult mai sofisticate precum hackul sau atacul asupra unor sisteme complexe ce securizează bazele de date. În final, scopul nu este de a vedea doar punctele slabe, dar şi nivelul de pregătire a specialiștilor, comparativ cu cei din alte state”.

Participanţii şi-au exprimat aprecierea în organizarea unui asemenea exerciţiu în premieră în Republica Moldova și, în special, valoarea acestui scenariu realist de a transforma o problemă complexă într-un concept de formare profesională coerent.