Ateliere de lucru


Prima rundă de instruiri a funcționarilor publici privind cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică

Astăzi, 26 iulie 2018, Centrul de Răspuns la Incidente Cibernetice CERT-GOV-MD din cadrul I.P. “Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” (STISC) a organizat prima rundă de instruiri a funcționarilor publici privind respectarea cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică. Peste 60 de colaboratori din cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii au fost familiarizați cu provocările și riscurile parvenite din mediul cibernetic și nu în ultimul rând cu educarea unor deprinderi minim necesare și obligatorii pentru siguranța online atât în cadrul instituției cât și în mediul privat. Experiența primelor instruiri adresate funcționarilor publici, a confirmat actualitatea subiectului abordat dar și interesul participanților în a cunoaște cele mai eficiente măsuri pentru ași asigura propria identitate în mediul online, fără a prejudicia instituția în care activează.

Citește mai mult


Î. S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale” sprijină pregătirea funcționarilor publici în domeniul Securității cibernetice

În perioada 12-14 septembrie 2016, Î. S. ”Centrul de Telecomunicații Speciale” a organizat două Ateliere de Lucru în domeniul securității cibernetice, „Instruire şi Formare – OSINT” și “Investigarea şi analiza profundă a incidentelor; Proiectarea aplicațiilor Web Corporate inclusiv tehnici de apărare activă”. În cadrul Atelierelor au fost prezentate diferite practici know-how, tehnici și metodologii OSINT, pentru a face față cerințelor securității cibernetice a infrastructurilor de aplicații Web corporative. Totodată, au fost prezentate instrumentele și tehnicile necesare pentru a preveni sau depăși eventualele atacuri ce vizează integritatea informațională a unei organizații. De asemenea, participanții au aplicat cunoștințele teoretice acumulate pe parcursul Atelierului în exerciții practice de investigare a unor scenarii reale de incidente.

Citește mai mult


Crime cibernetice, spionaj și război cibernetic – temele abordate în cadrul Workshop-ului organizat de CTS

În perioada 18-19 aprilie 2016, la Chișinău au avut loc instruiri în domeniul securității cibernetice organizate cu suportul Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”. Scopul Workshop-ului este sporirea securității și durabilității rețelelor TI și de comunicare din Republica Moldova prin construirea și formarea capacităților locale pentru a preveni, a răspunde și a contracara, în mod corespunzător, atacurile cibernetice și/sau defecțiunile accidentale. Obiectivul atins de CERT-GOV-MD din cadrul CTS în organizarea acestui workshop a fost asigurarea participanților cu cunoștințe necesare referitor la aspectele principale ale auto-protejării digitale și identificarea unui set eficient de mecanisme în luarea deciziilor cu privire la provocările ce țin de aspectele critice ale securității cibernetice.

Citește mai mult


Workshop dedicat Securității Cibernetice organizat de CTS

În perioada 18 – 19 aprilie 2016, Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale” va organiza un Workshop dedicat securității cibernetice, parte componentă a Proiectul de Îmbunătățire a Securității Cibernetice (Enhancing Cyber Security). Scopul acestui eveniment este identificarea unui set eficient de mecanisme în luarea deciziilor cu privire la provocările ce țin de aspectele critice ale securității cibernetice, cât și acumularea cunoștințelor necesare cu referire amenințări și atacuri în domeniul TI, inclusiv aprecierea în dinamică a spațiului cibernetic.

Citește mai mult


Centrul de telecomunicații speciale – partener în organizarea Workshop-ului dedicat Securității Cibernetice

În perioada 14-15 mai 2015, la Chișinău s-a desfășurat Workshop-ul dedicat Securității Cibernetice, eveniment organizat cu ajutorul experților CERT-ului național din Praga în comun cu CERT-GOV-MD din cadrul Centrului de telecomunicații speciale (CTS). Workshop-ul a cuprins tehnici de bază de contracarare și de răspuns la incidentele securității cibernetice, practici operaționale, precum și alte aspecte organizatorice și juridice.

Citește mai mult


Workshop-ul dedicat Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică din cadrul Proiectului “Enhancing Cyber Security”

În perioada 26-27 martie 2015, anul curent, la Chișinău s-a desfășurat workshop-ul dedicat Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică. Evenimentul face parte din Proiectul “Enhancing Cyber Security” (îmbunătățirea securității cibernetice), care este finanțat de IfS (European Instrument for Stability) și este implementat de un consorțiu condus de Agenția guvernamentală franceză ADETEF. În Republica Moldova evenimentul a avut loc cu suportul organizațional oferit de Î.S. ”Centrul de telecomunicații speciale”.

Citește mai mult